'De Jezus manier; niet wijzen maar wenken' gaat over de manier waarop Jezus met mensen omging. We lezen een aantal bekende verhalen met een heel nieuwe blik en zien hoe ongelofelijk mild Jezus was voor mensen. Hij focuste niet op wat mensen verkeerd deden, maar op wat ze nodig hadden. Kunnen wij dat ook leren?


Nu ook als luisterboek verkrijgbaar op alle gebruikelijke platforms


Wat dit boek zo boeiend en rijk maakt is het feit dat de auteur door zijn zorgvuldige lezing en originele doorkijkjes je direct meeneemt in de Bijbelverhalen en je er onderdeel van maakt. De toon is pastoraal en prikkelend tegelijk, zodat je als lezer tegelijk getroost en uitgedaagd wordt. Dit is Bijbelstudie op z’n best!
Teun van der Leer, rector Baptistenseminarium en hoofdredacteur ‘Soteria’

 

Mooi hoe Arie-Jan laat zien hoe Jezus als het ware kruipt in de huid van zijn toehoorder. Dat is inderdaad wat wij ook moeten doen, willen we overkomen, willen we iets van Jezus laten zien. Als het goed is groeit dat in ons, als we het van Hem verwachten en ons laten leiden door Zijn Geest. Dan zien we de mensen zoals Hij ze ziet. Ieder als een uniek, kostbaar wezen. Ook als ze niet geloven wat wij geloven.

Elly Zuiderveld, zangeres

 

Arie-Jan heeft de gave om zo te schrijven dat het lijkt alsof hij naast je zit en je aanwijzingen geeft hoe je de bijbel goed kunt lezen. In 'De Jezus manier' liet hij mij op indringende wijze zien dat ik geneigd ben om personen in de bijbel, en daarmee ook in het echte leven, met argwaan tegemoet te treden. Door te wijzen op de manier waarop Jezus met mensen omgaat, veranderde hij mijn manier van kijken naar andere mensen van binnen uit.

Wim de Bruin, predikant Christelijke Gereformeerde Kerk

Jezus’ woord: ‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om te redden wat verloren was’, wordt door de schrijver - als een goede leerling van de Meester -  aangetoond in Jezus’ genezende contacten met mensen. Onweerstaanbaar is er de uitnodiging aan de lezer om in Jezus’ Geest een bevrijdende mens te worden.

zuster Teresia, Trappistin

 

In dit boek neemt Arie-Jan ons mee in de diepgaande gesprekken die Jezus met de mensen uit zijn omgeving voerde. Het geeft ons een verrassend inzicht in de wijze waarop en de intenties waarmee Jezus communiceert. Ieder mens heeft zo zijn of haar eigen verhaal. Het woord empathie heeft voor mij een diepere betekenis gekregen. Wanneer wij willen leven als Jezus is dit boek een aanrader. Het spoort aan tot zelfreflectie, het nemen van beslissingen en gedragsverandering.

Jan van der Linden, voorzitter Opwekking

 

Dit is een prachtig boek met een verhelderende en eenvoudig leesbare uitleg over Jezus' omgang met mensen. Het terugkerend thema van hoe Jezus ons anders naar onszelf en de ander leert kijken, was zelfs voor deze niet-christen leerzaam en nuttig.

een ongelovige lezer

Let op: dit is het ebook


nog meer mooie boeken: