'Liefde & angst; een christelijke kijk op God en ons ego' gaat over sterke drijfveren in ons leven. Wij willen allemaal liefhebben. Maar in de praktijk zit angst, in de vorm van eigenliefde, ons wel vaak in de weg. In allerlei bijbelverhalen vinden we verrassende manieren om in het leven van alledag de balans te verschuiven van eigenliefde naar liefde. En dat is winst.

Liefde & angst

€ 14,95

Liefde & angst

€ 14,95

papieren boek softcover

 

Rikkert Zuiderveld, dichter-zanger:
Zelden las ik een boek dat zo helder geschreven is als dit: geen dogma’s of hoogdravende woorden, maar een bijzonder begrijpelijk verhaal met veel inhoud.
Arie-Jan Mulder geeft blijk van een diep inzicht in de menselijke psyche: hoe wij, kwetsbaren, trachten te overleven in een breekbare wereld. Waarom we gevangen zijn in zelfbescherming en waardoor we vrij kunnen zijn om lief te hebben.
Van harte aanbevolen!

 

Mgr. Dr. Gerard De Korte, Bisschop van ’s-Hertogenbosch:
In deze studie analyseert Arie-Jan Mulder onze neiging tot eigenliefde maar ook Gods verlangen om ons in de ruimte te plaatsen. Zo worden wij uitgenodigd de Heer en elkaar van harte lief te hebben.
Een heldere studie, geschikt voor een breed publiek. Ik hoop dat ook rooms-katholieken door het lezen van dit boek hun leven laten bepalen door de liefde van God in Christus.

 

Jan Wolsheimer, CAMA predikant en directeur MissieNederland:
Arie-Jan Mulder beschrijft in heldere taal hoe de God van liefde zorgvuldig en voorzichtig omgaat met mensen die als gevolg van de komst van het kwaad in de wereld verworden zijn tot angstige, egocentrische wezens die hard werken aan zelfbehoud en daardoor zichzelf en anderen beschadigen.
Een heerlijk boek om te lezen!

Samuel Lee, pinkstervoorganger en Theoloog des vaderlands:
Arie-Jan Mulder heeft een bijzonder boek geschreven over liefde en angst en hoe die werken in een mensenleven, ook bij Christenen. Dit boek betrekt de lezer op een inspirerende en concrete manier bij de persoonlijke strijd die iedere gelovige te voeren heeft tussen liefde en eigenliefde.
Ik beveel dit boek van harte aan voor iedereen die bemoedigd wil worden in haar of zijn geloofsreis.

 

 

 

 

Let op: dit is het ebook


nog meer mooie boeken:

Contact: delepelaaruitgeverij@gmail.com